A FURANFLEX® BÉLÉSCSŐ JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEI


ÖNKÉNTES GYÁRTÓI JÓTÁLLÁS

KOMPOZITOR Műanyagipari Fejlesztő Kft.tel: +36 29 554 600
2220 Vecsés, Széchenyi u. 60.www.kompozitor.hu, www.furanflex.com
Adószám: 10534234-2-13email: info@kompozitor.hu
(a továbbiakban: Gyártó)

TERMÉKEK


A Gyártó fix idejű önkéntes jótállást vállal a következő termékekre:

TermékTervezett működésJótállási idő
FURANFLEX®Épületekben meglévő, olaj- vagy gázüzemű fűtőberendezés füstgázelvezető vezeték függőleges (+/- 30°) szakaszának bélelése: T200 P1 W 2 OXX25 év
FURANFLEX® RWVÉpületekben meglévő, fatüzelésű fűtőberendezés füstgázelvezető vezeték
függőleges (+/- 30°) szakaszának bélelése: T450 N1 D2 G
10 év
VENTILFLEXÉpületekben meglévő levegő szellőző vezeték
függőleges (+/- 45°) szakaszának bélelése.
25 év
VENTILFLEX RKVÉpületekben meglévő levegő szellőző vezeték
függőleges (+/- 45°) szakaszának bélelése.
10 év
FURANFLEX® RAIN vagy RAINFLEXÉpületekben meglévő esővíz levezető csövek
függőleges (+/- 5°) szakaszának bélelése.
10 év

(a továbbiakban: Termék és Tervezett Működés)

A JÓTÁLLÁS


A jelen önkéntes jótállás vonatkozik minden gyártási hibára, akár alapanyag, anyagösszetétel vagy a Termék szerkezetét érintő hiba, amelynek következtében a Termék nem felel meg a műszaki követelményeknek.

Ez az önkéntes gyártói jótállás a vevőnek, illetve a fogyasztóknak az érvényes nemzeti törvények által biztosított jogait nem korlátozza.

(a továbbiakban: Jótállás)

FELTÉTELEK ÉS KIZÁRÁSOK


A Jótállás nem érvényes, ha a hiba oka a Gyártó általi teljesítés után keletkezett, különösen, de nem kizárólag a következő esetekben:

 • A Tervezett Működésétől vagy a Gyártó műszaki leírásától eltérő alkalmazás, üzemeltetés (pl. nem megfelelő hőmérsékleti osztály, nyomásosztály).
 • A hiba a bélelt cső, kürtő vagy az épület hibájára vezethető vissza.
 • A hiba a Termék szállítása vagy a beépítés előtti tárolása közben keletkezett.
 • Kivitelezési hibák:
  • A hiba bármilyen beépítési hibára vezethető vissza.
  • A Gyártó által nem jóváhagyott berendezések, alkatrészek használata beépítéskor.
  • FURANFLEX® Diplomával nem rendelkező kivitelező általi beépítés. (A FURANFLEX® Diploma a Gyártó által kiadott beépítői felhatalmazás.)
  • Az üzembehelyezési dokumentum hiánya. (A Termék és/vagy ahhoz kapcsolódó fűtés/szellőzés/víz rendszer üzembe helyezésének hivatalos, aláírt jegyzőkönyve, dokumentumai.)
  • A Terméket nem függőleges szakaszon alkalmazták vagy meghaladták a maximális elhúzási szögeket (lásd a Tervezett Működés táblázatban).
  • A béléscső felső kimenete nincs szakszerűen védve az UV, illetve a csapadék behatolásával, nedvesedéssel szemben (esővédő tárcsa, víz- és párazáró tömítés stb.).
  • FURANFLEX® RWV esetében: A fűtőberendezés és a FuranFlex® között legalább 1,5 m hosszúságú acél cső és kalibráló gyűrű nem került beépítésre, vagy a Terméket átvezették a bekötőidomon.
  • FURANFLEX® Rain vagy RainFlex esetében: A víz nem szabad folyással, gravitációsan áramlik (pl. nyomás alatti rendszer, dugulás, eltömődés).
 • Üzemeltetési hibák:
  • Túlfűtés, koromtűz vagy kiégetéses tisztítás okozta károsodás.
  • Mechanikai behatás vagy elemi károk okozta meghibásodás.
  • Szakszerűtlen tisztítás okozta károsodás (pl. agresszív vegyi anyag, dörzsanyag vagy pH12-nél magasabb tisztítószer).
  • A beépítés országában előírt, de minimum 2 évenkénti rendszeres ellenőrzés és karbantartás elmaradása, vagy ezek dokumentumainak érvénytelensége, hiánya.
  • Nem engedélyezett beavatkozások, módosítások, javítások, vagy nem felhatalmazott cég által végzett munkálatok.
  • A rendszer fő elemeinek cseréjénél (kazán, légkezelő egység) vagy meghatározó üzemi paraméter (Hőmérséklet, nyomásállapot, korróziós üzemállapot stb.) változtatásánál az üzemeltetőnek újbóli üzembehelyezési eljárást kell lefolytatni a Termékre vonatkozóan. Ennek hiányában a Jótállás nem érvényes.

Érvényes: 2022. január 01-től

FURANFLEX® esetében a Jótállás csak a korrózió okozta károsodásokra vonatkozik.

FURANFLEX® RWV esetében – az előírt száraz működési környezetből kifolyólag – a korróziós károsodásokra a Jótállás nem terjed ki.

A Jótállás nem vonatkozik esztétikai hibára, vagy olyan hibára, amely nem befolyásolja a Termék műszaki megfelelőségét a Tervezett Működésére vonatkozóan.

JÓTÁLLÁSI ELJÁRÁS


 1. A Jótállási igény bejelentés elsődleges feltétele
  • a Gyártó vagy a FURANFLEX® hivatalos Partner által kibocsátott, a Beépítő által teljesen kitöltött Jótállási Jegy vagy
  • a Beépítő által kiállított számla, amely tartalmazza legalább a következő adatokat: Beépítő neve és címe, a Termék azonosító adatai, a beépítés helye és időpontja.
 2. A Jótállási eljárás elindításához szükséges a Gyártóhoz eljuttatott, hiánytalanul kitöltött Jótállási Kérdőív, amelyet a bejelentést követően a Gyártó vagy hivatalos partnere küld ki a bejelentő részére.
 3. A Gyártó a hiánytalan bejelentéstől számított 30 napon belül elbírálja az igény megalapozottságát és értesíti a bejelentőt. A szakszerű elbíráláshoz a Gyártó kijelölt szakértője helyszíni szemlét tarthat, esetleg a Termékből mintát vehet laboratóriumi vizsgálat céljából.
  A Gyártó saját hatáskörében dönt a javítás technológiájáról (plusz béléscső behúzása, javítószakasz alkalmazása, egyéb javítási megoldás vagy a béléscső teljes cseréje).
 4. A Gyártó vállalja, hogy a javítás előzetesen jóváhagyott költségét megtéríti. A Gyártó fenntartja magának a jogot, hogy a kivitelezésről kapott árajánlatot követően a javítási munkát saját maga végezze vagy végeztesse el.

KORLÁTOZÁSOK


Ez az önkéntes Jótállás korlátozott: teljes költsége a hibás béléscső adott országra érvényes gyártói listaárának maximum

 • 500%-a a garanciális időszak 1-3. évében,
 • 300%-a a 4-10. évben és
 • 100%-a a 11. évtől kezdődően (FuranFlex® és VentilFlex).

A Jótállási Eljárás 4. pontjában vállaltakon kívül a Jótállás nem terjed ki semmilyen egyéb költségre (pl. napidíj, kiszállási díj, szállás költség) vagy következménykárra (pl. kötbér, elmaradt haszon stb.) függetlenül a kár jellegétől.

A Jótállás nem terjed ki a Termék beépítéséhez alkalmazott más termékekre, sem a kivitelezésre, amely a Terméket beépítő kivitelező felelőssége.

Gyártó kizárja szavatossági és jótállási kötelezettségét, amennyiben a Termék károsodását, hibáját vis maior esemény (földrengés, háborús esemény, természeti katasztrófa stb.) okozta.


Érvényes: 2022. január 01-től